KŘÍŽOVÁ CESTA | Rekonstrukce křížové cesty ve Šlkunově, návrh kovářských prací, realizace 2004