Naše společnost se zabývá komplexní projektovou přípravou staveb, a to od vyhodnocení záměru, zpracování architektonické studie přes všechny potřebné stupně projektové dokumentace až po spolupráci při realizaci. Zabýváme se i navrhováním interiérů a designem, na straně druhé také urbanismem a územním plánováním.


Ing. arch. Hanuš Härtel
autorizovaný architekt
č. autorizace ČKA 02714
tel.: 274783623
e-mail: hrad@retter.hartel.cz

Ing. arch. Ivan Retter
autorizovaný architekt
č. autorizace ČKA 02439
tel.: 274783689
e-mail: hrad@retter.hartel.cz