PLZEŇ | Rekonstrukce bytového domu s konverzí dvora na hudební klub, Plzeň, realizace 2004-2006